Yoğun çalışma temposu forkliftlerinizin işletme maliyetleri açısından takip edilmesini gerektirmektedir.

Forkliftin performansı, personelin performansı, tamir bakım giderleri, satın alma birimlerinin teknik konular ile zaman kayıpları, işletmedeki zaman kayıpları toplandığında inanılmaz işletme maliyetleri anlamına gelmektedir.

Önereceğimiz takip sistemleri makinelerinizin çalışma performansından kimin nasıl nerede hatalı kullandığına aracın hangi zaman aralığında hangi ne durumda olduğuna akünün hangi gözünde su sıcaklığını dahi görebileceğiniz bu sistem size her bilgiyi raporluyor, bakım zamanları geldiğinde bakımcıyı otomatik olarak uyarıyor ve olası anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıyor. Makinelerin performanslarının üst seviyede tutulması makinenin ömrünü de uzatıyor.